Mer om Stayaround

Stayaround är ett systerföretag till Workaround som driver Sveriges största marknadsplats för kontor och har därigenom en stark samarbetspartner för att driva försäljning, men drivs helt autonomt i en egen organisation.

Utnyttjar oanvända lokaler

Grundidén bakom verksamheten är att utnyttja lokaler som annars skulle stå tomma

Jobbar med moderna företag

Vi tror på snabba tillträden, flexibla kontrakt, och konkurrenskraftiga priser

Skapar moderna arbetsytor

Vi försöker skapa en arbetsplats där företag kan trivas och utnyttja varandra

Hur funkar det?

Teamet bakom Stayaround har en lång erfarenhet från att arbeta med att utveckla, driva och hyra ut kontor. Vi arbetar efter en utvecklad modell som varje etablering startar med en kort fas med konceptutveckling och test - där vi undersöker efterfrågan och betalningsviljan för varje objekt.

Därefter samarbetar vi med hyresvärden med att ta fram en kontraktsmodell som är anpassad till de förutsättningar som finns. När väl kontraktet är på plats jobbar Stayaround med att snabbt hitta hyresgäster genom sitt samarbete med Workaround. Varje anläggning har en person från Stayaround som är ansvarig för kvalitet och ekonomi, där kontinuerlig rapportering till hyresvärden ingår.

Telefon

+46 8 559 26 230

Till Hyresvärdar

Stayaround arbetar med fastighetsägare och hyresgäster, som sitter på underutnyttjade lokaler, för att snabbt aktivera dessa och skapa intäktsflöden och rörelse i området.

Hör av dig till oss om du är intresserad av att samarbeta!